Обучение и резултати по Техническо чертане с д-р инж. Христо Терзиев

2020г - 2021г – Пета поредна година обучение по Техническо чертане с д-р инж. Христо Терзиев и постигнати ОТЛИЧНИ оценки.

 Учебната 2020-21 година бе петата поредна, в която д-р инж. Христо Терзиев участва в Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Министерството на образованието и науката по предмета Техническо чертане.

Допълнително към групата, работеща по проекта се включи още 1 ученик.

Бяха сформирани две групи за подготовка и участие в Олимпиадата по техническо чертане (една група ученици от Първа група - 7 клас и една група ученици от Втора група - 9 клас). Подготовката и участието на ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград в Националната олимпиада по Техническо чертане през учебната 2020-21 година бе на високо ниво.

На училищния кръг на олимпиадата по Техническо чертане бяха постигнати отлични оценки.

Това класира 5 ученици за участие в Областния кръг на XXXVII олимпиада по Техническо чертане (двама от Първа група и трима ученици от Втора група).

Класираните ученици са: Кирил Кирилов Радев, Росица Даянова Цонева, Кристиян Даниелов Иванов, Мартина Пламенова Марчева, Владислав Светославов Василев.

Всичките петима ученици се включиха достойно на Областния кръг на олимпиадата по Техническо чертане като показаха знания и умения.

Обучение с д-р инж. Терзиев по програмиране на WEB-дизайн

2020г - 2021г – Шеста поредна година обучение с д-р инж. Христо Терзиев по програмиране на WEB-дизайн

За шести пореден път учебната година в Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ отново премина под знака на кръжочната дейност на заниманията по интереси. Чрез проучване на желанията на учениците, те имаха възможност да се включат в извънкласни дейности по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

В тематично направление „Дигитална креативност“ се сформира клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“. Включиха се ученици от пети, седми и осми клас, интересуващи се от информационните технологии.

Кръжокът по „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ с ръководител д-р инж. Христо Терзиев осигури професионално IT обучение във водещите информационни технологии и стандарти в областта на техническия уеб дизайн.

Учениците бяха въведени в сферата на потребителското преживяване и дизайн за уеб среда, съобразен с нуждите на потребителите.  Те задълбочиха знания и информация за основните концепции при разработването на уеб сайтове с помощта на HTML5 и CSS3.

Заниманията по „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ помогнаха на учениците да разгърнат своя креативен потенциал и да създават модерен дизайн за уебсайтове.

Обучението започна от задължителните основи, преминахме стъпка по стъпка през процеса, по който се създава успешен и работещ дизайн за един уебсайт, след което бързо стартирахме работа и всеки се занимаваше с индивидуален проект.

Основната цел на проведените занимания в клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ кореспондира с основната цел на Наредбата за приобщаващо образование, а именно чрез заниманията по интереси да бъдат развити ключови компетенции, възпитание в ценности, развитие на креативно мислене у учениците и насърчаване на иновации.

Обучение с инж. Терзиев по програмиране на WEB-дизайн

2019г - 2020г – И тази година учениците от школата по WEB-дизайн на инж. Христо Терзиев завършиха достойно обучението си с участия в конкурс, състезание и Националната олимпиада по Информационни технологии. Имаме и наградени. 

За пета поредна година в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ се проведе обучение по WEB-дизайн с ръководител инж. Христо Терзиев. В групата по интереси „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ се включиха ученици, интересуващи се от информационните технологии, независимо дали бяха напълно начинаещи в сферата на уеб дизайна или искаха да структурират своите знания и умения.

Учениците бяха въведени в основите на разработката и изграждането на уеб сайтове. Запознаха подробно с уеб-дизайна и езиците за уеб разработка – HTML и CSS.

Изучиха се основни тагове и тяхното структуриране за създаването на уеб страница, стилистичната обработка, психологията на цветовете и copywrite-a, responsive design-a,  за да може уеб съдържанието да се показва на различни устройства. Показаха се добрите практики за разработка на сайт от нулата и изграждане на цялостен интерактивен дизайн.

Учениците вложиха наученото и го съчетаха със своите творчески възможности и умения като изработиха оригинални сайтове, отличаващи се с креативни идеи и индивидуалност в детайлите.

Придобитите знания и умения в часовете по „Уеб дизайн“ носят резултат. Най-добрите иновативни уеб решения бяха наградени.

В традиционния Конкурс за „Най-добър УЕБ САЙТ“  първо място заслужи - Алкин Нергин Вежди 9б клас, второ място - Кристиян Даниелов Иванов 8в клас и трето място – Станко Динев Мечков 9а клас.

На областния кръг на Олимпиадата по Информационни технологии в категория „Уеб сайт“ максималните 100 точки взеха Мартин Тихомиров Тотев 8б клас и Фатменур Бейтиева Ердинчева 8б клас, а Кристиян Даниелов Иванов 8в клас получи 74 точки.

На Ученическото състезание за купата на Декана на ФМИ по Информационни технологии на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ имаме призови места. Уеб сайтът на Кристиян Даниелов Иванов 8в клас е класиран на ВТОРО място. ТРЕТО място е за уеб сайта на Станко Динев Мечков 9б клас.

За пореден път възпитаниците на Математическата гимназия доказаха , че не само успешно усвояват академични знания и професионални умения, но и активно се включват в извънкласни дейности за развитие на личностния потенциал.

Обучение и резултати по Техническо чертане

2019г - 2020г – Обучение по Техническо чертане с инж. Христо Терзиев и участие на Националния кръг на олимпиада на пет ученици. Постижения са двете ОТЛИЧНИ оценки.

Учебната 2019-20 година бе четвъртата поредна, в която инж. Христо Терзиев участва в Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Министерството на образованието и науката по предмета Техническо чертане.

Допълнително към групата, работеща по проекта се включиха още 3 ученици. Бяха сформирани две групи за подготовка и участие в Олимпиадата по техническо чертане (една група ученици от 8 клас и една група ученици от 9 клас).

Подготовката и участието на ученици от ППМГ - Разград в Националната олимпиада по Техническо чертане през учебната 2019-20 година бе на високо ниво и те защитиха достойно традицията на ППМГ за традиционно поредно представяне на Национален кръг на Олимпиада по Техническо чертане.

Oбщo ПЕТИМА ученици на ППМГ достигнаха ФИНАЛА на ХХХVI Национална олимпиада по Техническо чертане. Това стана възможно след постигнати ОТЛИЧНИ оценки, сериозната им подготовка, добрият екип и силната им мотивация за успех. =>> Две ОТЛИЧНИ оценки на Националния кръг на Олимпиадата по Техническо чертане

Осмокласникът от Математическата гимназия Кирил Кирилов Радев постигна резултат ОТЛИЧЕН - 5,75 и е само на 5 точки разлика от първия в класирането. Кирил е на петнадесето място в България.

Сред най-добрите в страната също е и Кристиян Даниелов Иванов от осми клас, който се представи на много високо ниво и получи ОТЛИЧЕН – 5,50.

ОТЛИЧНИТЕ резултати на двамата възпитаниците на инж. Христо Терзиев са ЕДИНСТВЕНИТЕ в Разградска област в тяхната възрастова група.

Достойно се представи и Алмина Айдънова Басриева във втора възрастова група.

Mлaдeжитe мepиxa cили в изĸлючитeлнo cилнa ĸoнĸypeнция

ТОВА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО ПОСТИЖЕНИЕ за ученици, състезаващи се в условията на силна конкуренция основно с участници от професионални гимназии от цялата страна. За пореден път учениците от ППМГ „Акад. Никола Обрешков” представиха своето училище, града, областта и показаха сериозно отношение, възпитание и отговорност.

Обучение с инж. Терзиев по програмиране на WEB-дизайн

2019г - 2020г – Обучение с инж. Христо Терзиев по програмиране на WEB-дизайн

За пета поредна година в програмата по интереси на група „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ на инж. Христо Терзиев по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ са включени ученици, които ще усвоят да пишат код сами и ще имат възможност да работят с кодов редактор.

IT сферата е тяхно признание в ерата на 21 век и те ще могат да развият своите умения и да се научат да разработват професионално уеб базирани сайтове и приложения.

Очакват ги и престижни предизвикателства. С наученото ще имат възможност да се включат в различни Национални състезания, конкурси и олимпиадата по Информационни технологии.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА: ИНЖ. ХРИСТО ТЕРЗИЕВ

Обучение и резултати по Техническо чертане

2018г - 2019г – Обучение по Техническо чертане с инж. Христо Терзиев и участие на Национална олимпиада 

Учебната 2018-19 година бе шестата поредна, в която ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на МОН по предмета Техническо чертане.

В обучението на групата, работеща по проекта, допълнително се включиха още четирима ученици. Подготовката и участието на ученици от ППМГ - Разград в Националната олимпиада по Техническо чертане през учебната 2018-19 година бе на високо ниво. И тази година бяха завоювани престижни места с отлични изяви и оценки. До областния кръг на XXXV олимпиада по техническо чертане достигнаха петима възпитаници на ППМГ Разград с отлични оценки.

Трима талантливи възпитаници на ППМГ участваха на Национален кръг на XXXV олимпиада по техническо чертане в София и се представиха на високо ниво, сред най-добрите Топ 40 в България.

Тези резултати показват, че учениците в ППМГ – Разград имат сериозно отношение, възпитание и амбиция за нови знания и изяви. Те са мотивирани, защото имат ясна ориентация за своята бъдеща професия. Добри математици, те са бъдещи архитекти и инженери. Техническото чертане е в основата на всички технически дисциплини. Подготовката по този предмет изисква системна работа за формиране на пространствено мислене. НП дава прекрасна възможност на такива талантливи ученици да се обучават допълнително в извънкласна форма и да получат и развиват своите знания и умения. Тя дава много добра възможност за диференциран подход и индивидуална работа, според необходимостта на конкретния ученик.  Участието в Националната олимпиада във всичките нейни кръгове дава на тези ученици развитие на техните знания и качества -  отговорност,  дисциплинираност,  прецизност,  точност,  коректни отношения,  добиват по-голяма увереност и реална оценка за своите възможности.

Обучение с инж. Терзиев по програмиране на WEB-дизайн

2018г - 2019г – И тази година учениците от школата по WEB-дизайн на инж. Христо Терзиев завършиха обучението си с конкурс за „Най-добър УЕБ САЙТ“ 

В ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ за четвърта поредна година функционира Школа по Web-дизайн на инж. Христо Терзиев, в която учениците от нашата гимназия изучават в извънкласна форма създаването на уеб страници.

В групата по интереси „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ се включиха ученици, интересуващи се от информационните технологии, независимо дали бяха напълно начинаещи в сферата на уеб дизайна или искаха да структурират своите знания и умения.

Заниманията по „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ помогнаха на учениците да разгърнат своя креативен потенциал, като се научат да създават модерен дизайн за уебсайтове.

Обучението започна от задължителните основи, преминахме стъпка по стъпка през процеса, по който се създава успешен и работещ дизайн за един уебсайт, след което бързо стартирахме работа и всеки започна да се занимава с индивидуален проект.

За пръв път тази година учениците от клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ под ръководството на инж. Христо Терзиев разработиха онлайн версия на училищен вестник и заедно с клуб „Фотография и журналистика“ направиха реален и възможен първия вестник - ФОТОРЕПОРТЕР – „Аналогов“ и онлайн вестник в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“.

И тази година в Школата по Web-дизайн на инж. Христо Терзиев младите уеб дизайнери на ППМГ изработиха оригинални сайтове, отличаващи се с креативни идеи и индивидуалност в детайлите.

Дизайнът на даден уеб сайт оказва голямо влияние върху мнението, което си изграждат потребителите. Едно от първите неща, които забелязват повечето посетители, е външния вид на уебстраницата. Ефективността на съдържанието също е изключително важно за спечелване на повече потребители.

За поредна година именно посетителите дадоха своите оценки за всеки един от уеб сайтовете в конкурса. В продължение на две седмица ученици от различни паралелки на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – гр. Разград имаха възможност да проверят до колко е успешен и оригинален всеки сайт и да изразят своята оценка като гласуват от 1 до 10 точки за всеки проект.

Всички участници в кръжока „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ се представиха повече от прекрасно, твориха с желание, вложиха креативни идеи и индивидуалност.

Директорът на ППМГ Мануел Василев отличи с грамоти най-добрите уеб дизайнери в конкурса за „Най-добър УЕБ САЙТ“.

Първото място зае Станко Мечков от 8.а клас,

следван от Диляра Мустафа – 8.б

и трето място Мартина Пеева от 8.б.

Две поощрителни грамоти за Алкин Вежди от 8.б

и Бейти Мустафа от 8.а /поради здравословни причини Бейти бе възпрепятстван. Съученикът му Явор се зае да му предаде отличието/. 

Г-н Василев пожела на всички участници нови успехи и много постигнати нови цели занапред с придобитите знания и усвоени умения в кръжока Динамичен уебдизайн.

Весела ваканция!

 

2018г - 2019г – Обучение с инж. Христо Терзиев по програмиране на WEB-дизайн

В програмата по интереси на група „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ на инж. Христо Терзиев са включени ученици, които ще усвоят да пишат код сами и ще имат възможност да работят с кодов редактор.

Заниманията по „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“ ще помогнат на учениците да разгърнат своя креативен потенциал, като се научат да създават модерен дизайн за уебсайтове.

Обучението започва от задължителните основи, преминаваме стъпка по стъпка през процеса, по който се създава успешен и работещ дизайн за един уебсайт, след което бързо стартираме работа и всеки се занимава с индивидуален проект.

Целите на занятията на инж. Христо Терзиев са да съдейства за развитието на способността на учениците да мислят логично и аналитично. Да спомогнат за подобряване на тяхната креативност, творческо и гъвкаво мислене. Да се запознаят учениците с „Основите на програмирането в интернет“ и да се повиши тяхното самочувствие на знаещи и можещи млади хора.

Очакваните резултати са участниците да приключат успешно обучението по WEB дизайн. Да могат да работят в кодов редактор. Да преминат успешно заданията и предизвикателствата, и в хода на своето обучение да усвоят основните логически принципи в програмирането. При поставена задача, да могат да предложат повече от едно вярно решение, като напишат коректен код.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА: ИНЖ. ХРИСТО ТЕРЗИЕВ

На финала децата не спираха да питат - Кога ще програмираме пак?

 

Инж. Христо Терзиев бе обучаващ преподавател в курса по Програмиране със Scratch в рамките на инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week в НЧ „Делиорман“ в Разград.

Много деца между 8 и 16-годишна възраст с интерес се включиха в обучението „Scratch. Програмиране  за деца“ и се запознаха със Scratch. 

Scratch е инструмент за визуално програмиране, с който вместо да пишат дълги редове код, децата подреждат команди като пъзел, за да създават анимации, интерактивни игри и разказват истории.

Инж. Христо Терзиев запозна учениците с дизайна и възможностите на средата. С наученото те лесно усвоиха принципите на визуалното програмиране.

Децата истински се забавляваха, защото имаха възможност да „управляват“ изображения, звуци и анимация.

Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като така обогатява културата на децата и развива творческото мислене и уменията за комуникация.

Програмирането на Scratch продължи с реализиране на собствена компютърна игра футбол. Учениците трябваше да изработят интересна и забавна игра, в която има различни препятствия и променливи.

Всяка игра се представи на журито и се излъчиха най-добрите три игри.

Креативните програмисти създали най-добрите игри получиха специални награди.

Много деца тестваха игри, създадени със Scratch и бяха много впечатлени от ефектно изработените занимания.

 

За всички участици имаше лакомства, като всеки получи и Сертификат за обучение в Курса по програмиране на Scratch.

Ръководството на читалището изказа сърдечни благодарности на инж. Христо Терзиев за интересното обучение, а децата не спираха да питат – Кога ще програмираме пак?

Проведеното събитие като част от Европейската седмица на програмирането се осъществяви благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, SAP и TechSoup, в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“, която има за цел да подпомогне адаптацията на младите хора към утрешния дигитален свят, като вдъхнови интереса им към програмирането и като предостави възможности да научат повече за софтуерната разработка като кариерен избор.

Разград за първи път се включи в Европейска седмица на програмирането EU Code Week и е едно от 29-те селища в България, които реализират събития в България тази година.

Инж. Христо Терзиев бе лектор на семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT) в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ по време на Европейската седмица на програмирането в НЧ „Делиорман“ в Разград, която има за цел да подпомогне адаптацията на младите хора към утрешния дигитален свят, като вдъхнови интереса им към програмирането и като предостави възможности да научат повече за софтуерната разработка като кариерен избор.

Семинарът събра деца и младежи между 8 и 23-годишна възраст, както и по-възрастни, любопитни да научат повече за новите технологии.

Интернет на нещата (познат и като Интернет на вещите – за комуникация чрез електронни устройства помежду им или с външна среда), вече променя живота ни в много аспекти – от трансформирането на голям брой дейности до начина, по който шофираме и управляваме домовете си.

Чрез интерактивен семинар и презентация инж. Христо Терзиев – преподавател по Информационни технологии в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, повдигна завесата на IoT бъдещето с темите - Къде е мястото на Интернет на нещата (IoT) в съвременния живот, как IoT може да бъде средство за създаване на устойчива градска среда, какви са тенденциите и какво да очакваме в близко бъдеще.

IoT безспорно е от огромен интерес. Концепцията на "Интернет на нещата" разглежда организацията на компютърни мрежи, свързващи отделни физически обекти, като двигател за трансформация на икономическите и обществени процеси, така че частично или изцяло да се изключи необходимостта от участие на човек. Днес броят на свързаните към интернет устройства, част от екосистемата Интернет на нещата (IoT) е 20 милиарда. Очаква се до края на 2025 г. да съществуват приблизително 70 милиарда IoT устройства, което значи, че все още сме в самото начало на промените, които тази технология ще донесе в живота ни. Живеем в дигитален свят и това налага нуждата от иновативни решения, отбеляза инж. Христо Терзиев.

Образователната програма водена от инж. Христо Терзиев продължи със забавна викторина.

Интересът беше голям и заради наградите, които се раздаваха за всеки верен отговор.

След това децата се разделиха на два отбора и премериха сили в поредица интерактивни игри.

Най-талантливите от участниците получиха специални награди, а за всички имаше лакомства.

Всеки от участниците взе и Сертификат за участие в семинара „Интернет на нещата“.

Ръководството на читалището изказа сърдечни благодарности на инж. Христо Терзиев за интересната информация, поднесена по добър и лесен за възприемане начин.

м.VI.2018г – Над 40 деца се включиха в обучение по Информационни технологии с инж. Христо Терзиев в Първа лятна академия

Обучение по Информационни технологии на групи проведох в Първата детска лятна школа „В страната на чудесата“. Над 40 деца на възраст от 2 до 14 години се забавляваха близо месец в най-новата инициатива за свободното време на децата на Разград.

Аз съм високо-мотивиран учител, който е отворен към новите методи на преподаване и съвременните технологии, и обучението на различните възрастови групи ми даде възможност да усъвършенствам знанията и уменията си.

Обучението бе насочено към овладяване основни знания за устройството на компютъра и периферията на компютърната система, както и към създаване на умения и отношения, свързани с развиване на основни дигитални компетентности.

Обучението по Информационни технологии включваше и забавни образователни компютърни игри. Те правят ученето за деца лесно и забавно, защото им грабват вниманието за разлика от скучните уроци. Положителният ефект от тези игри е, че те съдържат полезни съвети, подобряват логическото мислене, позволяват на децата да прилагат тези знания в практиката и да се развиват като личности.

Забавните образователни компютърни имат за цел да запалят интереса на подрастващите към компютрите и информационни технологии, да им дадат добър старт, съобразен с възрастта им, който да им позволи след време да напреднат и да овладеят професията “софтуерен инженер”, както и да се занимават активно с компютърни науки.

В съвременното глобализиращо се и динамично общество владеенето и ползването на информационните и комуникационни технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване.

Първата детска лятна школа „В страната на чудесата“ е организирана от Народно читалище „Делиорман 2014г“ гр.Разград, съвместно ЕД “Д-р Л.Л.Заменхоф“ гр.Разград, Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, РБ“Проф.Боян Пенев“ гр.Разград, Съюз на художниците гр.Разград и Етнографски музей гр.Разград. 

Обучение по Техническо чертане с инж. Христо Терзиев

2017г - 2018г – Обучение по Техническо чертане с инж. Христо Терзиев и участие на Национална олимпиада 

За пета поредна година училището работи по НП с модул „Осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” по предмета Техническо чертане.

Отново подготовката и участието на ученици от ПMМГ Разград в Националната олимпиада по Техническо чертане през учебната година бе на много високо ниво.

До областния кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане достигнаха 3 ученика: Павел Ангелов Дамянов, Виктория Георгиева Василева и Наталия Мартинова Нешева.

Втори по точки от Разград на областния кръг бе именно ученик от ППМГ – Разград – Павел Ангелов Дамянов. Талантливият Павел участва на Национален кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане в София и се представи на високо ниво, като се класира 16-ти в България.

За пореден пети път учениците от ППМГ „Н.Обрешков” представиха своето училище, града, областта и показаха сериозно отношение, възпитание и отговорност.

Тези успехи са моята най-силна мотивация да работя с голямо желание, да предам нови знания и опит, да изпълня техните очаквания и постигнат нови успехи. Тяхната амбиция, желанието им за развитие и успех заслужава пълна всеотдайност.

В обучението работя индивидуално с всеки ученик, като резултат е показателен. Учениците получават много  нови знания  съобразно техните възможности и потребности. Те вече имат своята насоченост и цел за бъдещото си развитие и реализация, стремят се да ги постигнат и ние учителите трябва да правим това възможно. Задълбочената допълнителна подготовка, преодоляването на трудностите и постигането на  успехи създават много голяма увереност във възможностите им, увеличават амбициите за по-вече знания, развитие, изява и реализация.

Моята цел в обучението по Техническо чертане е да постигна високо ниво и качество на обучението и участие и отлично представяне в Националната олимпиада по Техническо чертане и заемане на първите призови места.

Обучение с инж. Терзиев по програмиране на WEB-дизайн      

2017г - 2018г – Учениците от школата по WEB-дизайн на инж. Христо Терзиев завършиха обучението си с конкурс за „Най-добър УЕБ САЙТ“ 

В ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ за поредна година функционира Школа по Web-дизайн на инж. Христо Терзиев, която вече се утвърди като притегателна сила за учениците, интересуващи се от информационните технологии, независимо дали са напълно начинаещи в сферата на уеб дизайна или искат да структурират своите знания и умения.

На начинаещите Школата по Web-дизайн на инж. Христо Терзиев помага да разгърнат своя креативен потенциал, като се научат да създават модерен дизайн за уебсайтове. Обучението започва от задължителните основи, преминаваме стъпка по стъпка през процеса, по който се създава успешен и работещ дизайн за един уебсайт, след което бързо стартираме работа и всеки се занимава с индивидуален проект.

И тази година в Школата по Web-дизайн на инж. Христо Терзиев младите уеб дизайнери на ППМГ изработиха оригинални сайтове, отличаващи се с креативни идеи и индивидуалност в детайлите.

Дизайнът на даден уеб сайт оказва голямо влияние върху мнението, което си изграждат потребителите. Едно от първите неща, които забелязват повечето посетители, е външния вид на уебстраницата. Ефективността на съдържанието също е изключително важно за спечелване на повече потребители.

Именно посетителите дадоха своите оценки за всеки един от уеб сайтовете в конкурса. В продължение на една седмица ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас на ППМГ имаха възможност да проверят до колко е успешен и оригинален всеки сайт и да изразят своята оценка като гласуват от 1 до 10 точки за всеки проект.

На самото награждаване на най-добрите уеб дизайнери присъстваха ученици от 9а. и 10а. клас. Учениците от 10а. клас са всъщност първите, които са изучавали уеб дизайн с инж.Христо Терзиев, когато са били в 8а. клас.

Директорът на ППМГ Мануел Василев отличи с грамоти най-добрите уеб дизайнери в конкурса за „Най-добър УЕБ САЙТ“.

Първото място зае Кристияна от 8.а клас,

следвана от Мустафа – 8.б

и трето място Денис от 8.а.

Две поощрителни грамоти за Лили от 8.а

и Борислов от 8.а

Г-н Василев пожела на всички участници нови успехи и занапред с придобити знания и усвоени умения в кръжока Динамичен уебдизайн.

Гордея се с нашите възпитаници, които се представиха отлично!

Обучение по Техническо чертане с инж. Христо Терзиев

2016г - 2017г – Обучение по Техническо чертане с инж. Христо Терзиев носи Трето място в България на Националната олимпиада  

Учебната 2016-17 година бе четвъртата поредна, в която училището работи по НП с модул „Осигуряване обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” по предмета Техническо чертане. В обучението на групата, работеща по проекта, на която съм преподавател, допълнително се включиха и други ученици.

Подготовката и участието на ученици от ППМГ - Разград в Националната олимпиада по Техническо чертане през учебната 2016-17 година бе на високо ниво. И тази година бяха завоювани престижни места с отлични изяви и оценки.

До областния кръг на XXXIII олимпиада по техническо чертане достигнаха 8 ученика: Мартин, Адриана, Георги, Борис, Ина, Наталия, Николай и Теодора. На първо място от областния кръг бе именно ученик от ППМГ –Разград – Николай Миленов Николаев. Талантливият Николай участва на Национален кръг на XXXIII олимпиада по техническо чертане във Варна и се представи на много високо ниво, като завоюва III-то място.

Считам, че това е висок резултат за ученици състезаващи се основно с професионални гимназии. За пореден път учениците от ППМГ „Н.Обрешков” представиха своето училище, града, областта и показаха сериозно отношение, възпитание и отговорност.

Те са мотивирани, защото имат ясна ориентация за своята бъдеща професия. Добри математици, те са бъдещи архитекти и инженери. Техническото чертане е в основата на всички технически дисциплини. Подготовката по този предмет изисква системна работа за формиране на пространствено мислене.

При обучението по Техническо чертане учениците се обучават допълнително в извънкласна форма и получат и развиват своите знания и умения.

В часовете съм организирал много добра възможност за диференциран подход и индивидуална работа, според необходимостта на конкретния ученик. 

Моята цел е да постигна високо ниво и качество на обучението и отлично представяне в Националната олимпиада по Техническо чертане и заемане на първите призови места. 

Участието в Националната олимпиада във всичките нейни кръгове дава на учениците  развитие  на техните знания и качества -  отговорност,  дисциплинираност,  прецизност,  точност,  коректни отношения,  добиват по-голяма увереност и реална оценка за своите възможности.

Обучение с инж. Христо Терзиев по програмиране на WEB-дизайн

2016г - 2017г – 14 ученика завършиха обучението си в Школата по WEB-дизайн на инж. Христо Терзиев 

Учебната година в ППМГ, освен под знака на 45-годишния юбилей на нашата гимназия, преминава и под знака на кръжочната дейност по проект "Твоят час" по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Школата по Динамичен уебдизайн с ръководител инж. Христо Терзиев осигури за начинаещи и напреднали професионално IT обучение във водещите информационни технологии и стандарти в областта на техническия уеб дизайн.

Въведени в сферата на потребителското преживяване и дизайн за уеб среда, съобразен с нуждите на потребителите, учениците имаха задълбочени знания и информация за основните концепции при разработването на уеб сайтове с помощта на HTML5, CSS3 и JavaScript.

Те вложиха наученото и го съчетаха със своите творчески възможности и умения в Конкурса за „Най-добър УЕБ САЙТ“.

Най-добрите креативни уеб решения бяха удостоени с грамоти от директора на училището Мануел Василев. Първото място зае Недялко от 8.б клас,

следван от Мирослав – 8.а

и трето място Деян от 10.а.

Две поощрителни грамоти за Милко от 10.а

и Мария от 9.а

С придобити знания и усвоени умения в кръжока Динамичен уебдизайн участниците от ППМГ се изявиха и в други състезания - Деян от 10.а грабна заслужено 1-то място в „Имам идея“, а Милко от 10.а зае 5 място.

До Областния кръг на Националната олимпиада по Информационни технологии достигнаха достойно Недялко от 8.б с 68 точки и Мирослав от 8.а с 70 точки. 

За пореден път възпитаниците на Математическата гимназия доказаха , че не само успешно усвояват академични знания и професионални умения, но и активно се включват в извънкласни дейности за развитие на личностния потенциал. 

Обучение с инж. Христо Терзиев по програмиране на WEB-дизайн         

2015г - 2016г – Ученици от школата по WEB-дизайн на инж. Христо Терзиев могат да пишат HTML и CSS

Обучението в школата по WEB-дизайн на инж. Христо Терзиев за първа година въведе учениците от ППМГ в основите на разработката и изграждането на уеб сайтове. Показаха се добрите практики за разработка на сайт от нулата и изграждане на цялостен интерактивен дизайн.

Тук учениците се запознаха подробно с основите на уеб-дизайна и езиците за уеб разработка – HTML и CSS. Изучиха се основните тагове в HTML и тяхното структуриране за създаването на уеб страница, стилистичната обработка в CSS, психологията на цветовете и copywrite-a, responsive design-a,  за да може уеб съдържанието да се показва на различни устройства.

Учениците развиха своята креативност, използвайки многото видове анимации и ефекти.

По време на обучението в школата по WEB-дизайн всеки разработи с помощта на инж. Христо Терзиев свой собствен сайт.

Придобитите знания и умения в часовете по „Уеб дизайн“ при инж. Христо Терзиев носят резултат!

Първото участие в състезание на Виктория Георгиева Василева от 8а клас с придобитите знания и умения в часовете по „Уеб дизайн“ при инж. Христо Терзиев ѝ донесе 8-мо място в престижния Турнир „Обрешков“ на ПМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград. Браво!

За трета поредна година ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ са с награди от най-голямото международно интензивно състезание по програмиране NASA International Space Apps Challenge. Приз...

Независимият вестник за събитията и хората в Разградска област „Екип 7“ публикува в онлайн изданието си: „За поредна година възпитаници на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ спечелиха призови места в...

Ученици на д-р инж. Христо Терзиев са сред наградените в Националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне”. Десетокласниците Калоян и Аляра впечатлиха журито с разработките си за Руско-турската...

Д-р инж. Христо Терзиев е сред 10-те наградени с почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ за завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ в Националния военен университет „Васил...

За завършване на обучение в образователна и научна степен „ДОКТОР“ почетна грамота „INSIGNI CUM LAUDE“ получи д-р инж. Христо Терзиев 143 години от създаването си чества Националният военен...

Доктор инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА за ЛАУРЕАТИ на Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” Учениците от две разградски гимназии получиха наградите си от...

Поредно отличие в началото на учебна година за доктор инж. Христо Терзиев от Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ 22 талантливи разградски деца от ППМГ „Акад. Никола...

Национално движение Русофили, Синдикатът на българските учители и Международен обществен фонд „Российский фонд мира“ награждават с ГРАМОТА за ЛАУРЕАТИ доктор инж. Христо Терзиев Доктор инж....

Д-р инж. Христо Терзиев на Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ На Националния младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ д-р инж. Христо Терзиев бе...

Д-р инж. Христо Терзиев с ГРАМОТА за ОРИГИНАЛНО представяне на Националния Конкурс по Превенция на наркоманиите В ежегодния Конкурс по Превенция на наркоманиите участие взеха възпитаници на д-р...

Поредно отличие като ръководител на д-р инж. Христо Терзиев Д-р инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА в творческата надпревара „Как да сърфираме безопасно в интернет – тъмната и светлата му...

  Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел публикува в профила си във Фейсбук:   „Днес е светъл ден на признателността към загиналите, отдали живота си за...

Д-р инж. Христо Терзиев имаше честта да приветства българите в европейските институции, заедно с великата българска актриса Цветана Манева и изключителната Стефка Костадинова  Онлайн тържество на...

Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България Вестникът на Националното издателство за образование и наука...

Мария Габриел връчи наградите на победителите в Националната класация за дигитални учителски блог решения, отрази Националното издателство за образование и наука "Аз-буки". Уеб сайтът на доктор...

Д-р инж. Христо Терзиев е удостоен с Грамота и предметни награди на Националния изследователски конкурс „Паметта за Левски в моя роден край“ Отново има повод за гордост. Възпитаници на д-р инж....

Победителят в Националната класация за дигитални учителски блог решения д-р инж. Христо Терзиев по БНР София Днес в предаването "Радиокафе" на БНР София ще се излъчи интервю с Победителят в...

Българският еврокомисар Мария Габриел му връчи отличието за дигиталното му учителско блог решение, публикува вестник „Екип 7“.

Сред наградените четирима учители е д-р инж. Христо Терзиев Учителят по информационни технологии д-р инж. Христо Терзиев получи грамота за първо място в раздела „Мисия учител“ в 28-ия Национален...

Доктор инж. Христо Терзиев е на ПЪРВО МЯСТО на Националния конкурс „Мисия учител“ за негов интерактивен урок по история на България Националното издателство за образование и наука "Аз-буки"...

Д-р инж. Христо Терзиев е ПЪРВИЯТ ПОБЕДИТЕЛ в ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНАТА надпревара с уеб сайта си, съчетаващ платформа за Обучение в Електронна Среда Българският еврокомисар Мария Габриeл връчи...

В Националната класация за дигитални учителски блог решения доктор инж. Христо Терзиев е победител в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ Онлайн медията Publics.bg отрази победата на...

В Националната класация за дигитални учителски блог решения доктор инж. Христо Терзиев е победител в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ 24 Часа.bg отрази победата на доктор инж....

Уеб сайтът на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Испания отрази  ПОБЕДАТА в НАЦИОНАЛНАТА надпревара в категория „Модерна педагогика и дигитализация“ на доктор инж. Христо...

ГРАМОТА на д-р инж. Христо Терзиев в конкурса „Разград – уловени мигове. Лицата на Разград“ Ученици на д-р инж. Христо Терзиев от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград са ОТЛИЧЕНИ в конкурса...

Двама ученици на д-р инж. Христо Терзиев са призьори в Национален конкурс Д-р инж. Христо Терзиев е награден с ГРАМОТА за отлично представяне на учениците от ППМГ „Академик Никола Обрешков“,...

ПЪРВО място на НАЦИОНАЛЕН конкурс в раздела „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ заслужи д-р инж. Христо Терзиев НАЦИОНАЛЕН конкурс носи на д-р инж. Христо Терзиев ПЪРВО място в раздела „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ за интерактивен...

Д-р инж. Христо Терзиев е с ГРАМОТА за участие и отлично представяне в Конкурса "Моето семейство" Ролята на семейството в днешното общество показаха ученици на д-р инж. Христо Терзиев с участието...

Възпитаник на доктор инж. Христо Терзиев е сред отличените на Националния ученически конкурс под наслов „Учредяване на Българската екзархия – 1870 г., венец на църковно-националните...

Доктор инж. Христо Терзиев е ръководител на ученици, участващи в Конкурса „Моята Коледа!” Във връзка с наближаването на най-светлият християнски празник – Коледа – символ на ново начало и надежда...

Доктор инж. Христо Терзиев е победител в НАЦИОНАЛНАТА класация "Дигитални учителски блог решения" Digital-Teach Blogs BG Обявиха класирането в НАЦИОНАЛНАТА класация "Дигитални учителски блог...

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ Днес е тържествен ден за инж. Христо Терзиев, след УСПЕШНА ЗАЩИТА...

Инж. Христо Терзиев защити успешно дисертация за ОНС "ДОКТОР" в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. Още => Изцяло ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЦЕНКИ на дисертационния труд на инж....

Поздравления и ГРАМОТА за д-р инж. Христо Терзиев на Националния конкурс „Мила Родино” Като ръководител на ученици е награден д-р инж. Христо Терзиев на Националния конкурс „Мила Родино”. Негови...

Национален център за информация и документация (НАЦИД): РЕГИСТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ДИСЕРТАЦИИ Информация за д-р инж. Христо Терзиев.

Безспорен ФАВОРИТ в Първата НАЦИОНАЛНА класация за най-добър дигитален учителски блог е доктор инж. Христо Терзиев Приключи НАЦИОНАЛНАТА класация за професионално разработени дигитални учителски...

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция / International Scientific Conference “Defense Technology” 2020 Участие на инж. Христо Терзиев в Международна научна конференция /...

  СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ от доктор инж. Христо Трифонов Терзиев за изпълнение на минимални национални изисквания за ОНС „доктор“ в област на висше образование „Технически науки“, професионално...

Данни за вписване на учен в Регистъра за научната дейност в Република България  Име, презиме, фамилия Христо Трифонов Терзиев   Hristo Trifonov...

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,  разработен от инженер Христо Трифонов Терзиев   Тема: „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в...

Обявена е процедура за образователна и научна степен "доктор" на инженер Христо Терзиев в Националния военен университет "Васил Левски" - Велико Търново.

Инж. Христо Терзиев - Положен изпит по курс „Математически и методически основи на научните изследвания", проведен в НВУ „Васил Левски“ с оценка: ОТЛИЧЕН 6.00

  Доктор инж. Христо Терзиев е отличен с ПЪРВО място на Национален конкурс в раздел „МИСИЯ УЧИТЕЛ“ През месец октомври завърши класирането по заключителния етап на XXVIII Национален ученически...

Доктор инж. Христо Терзиев отличен в ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА по Информационни технологии Ръководството на Факултета по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин...

В ежегодна национална класация за дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG д-р инж. Христо Терзиев участва със самостоятелно разработения си учителски блог...

This Certificate is awarded to Hristo Terziev for Presenting a Scientific Paper Titled: „Determining the amount of hidden information in JPEG images“. Инж. Христо Терзиев на Международна научна...

Локален победител за България е екип Protect с ръководител инж. Христо Терзиев в световното технологично състезание на НАСА „Space Apps Challenge“ На международния хакатон на НАСА „Space Apps...

Инж. Христо Терзиев е с награда от Националния ученически конкурс „Куба - далечна и близка“ В раздел „Медийни презентации“ двама ученици на инж. Христо Терзиев се представиха блестящо и завоюваха...

С първа и втора награда в категория „Презентация“ в Националния конкурс „ВАЗОВА БЪЛГАРИЯ“ са възпитаници на инж. Христо Терзиев Подготвените от инж. Христо Терзиев ученици Славена Стефанова и...

Стартира ежегодна национална класация за професионални разработени дигитални учителски блог решения Digital-Teach Blogs BG в България. Д-р инж. Христо Терзиев участва със самостоятелно...

Инж. Христо Терзиев е ръководител на наградени ученици на Националната изява „Зелена планета“ Учениците Мария Кръстева, Диляра Мустафа и Станислава Христова от ППМГ „Академик Никола Обрешков“...

Инж. Христо Терзиев е с награда от Националния ученически конкурс „Куба - далечна и близка“ И тази година много деца от почти всички области на България взеха участие в Националния ученически...

Инж. Христо Терзиев е сред отличените педагози – научни ръководители на Международният конкурс "Заедно в XXI век" За поредна година инж. Христо Терзиев е с награда от престижния Международен...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с награда от престижния Международен конкурс „Заедно в XXI век“ И тази година ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ за пореден път спечелиха награди...

ГРАМОТА за инж. Христо Терзиев като ръководител на ученици заели призови места на Националния конкурс "Вазовата България" Подготвените от инж. Христо Терзиев ученици Славена Стефанова и Силвияна...

Петима ученици под ръководството на инж. Христо Терзиев и тази година се представиха на Националната олимпиада по Техническо чертане Традиция е участието на ученици на инж. Христо Терзиев в...

Поредни отличия на ученици, работили под ръководството на на инж. Христо Терзиев, публикува в уеб сайта си „Екип 7“ => Националният конкурс за детско творчество „Природата – моето...

Грамота за подготовка на отличени участници в Националния конкурс „Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското бъдеще на България" на инж. Христо Терзиев ПЪРВО, ВТОРО И...

Алея на първенците За пореден път ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“, работили под ръководството на инж. Христо Терзиев печелят национални награди, публикува вестник „Екип 7“. „Нека със...

Осмокласникът в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Никита Стефанов завоюва първото място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, публикува в уеб сайта си „Екип 7“....

Грамота за подготовка на отличени участници в конкурса на инж. Христо Терзиев Възпитаник на инж. Христо Терзиев убедително спечели ПЪРВО място в Националния конкурс с международно участие...

Осмокласникът в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Никита Стефанов завоюва първото място на Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, публикува вестник „Екип 7“.

Грамота за ръководител на ученици от клуб "Динамичен уебдизайн" на инж. Христо Терзиев НАГРАДА ЗА АКТИВНО И УСПЕШНО УЧАСТИЕ в Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ получи...

Клуб "Динамичен уебдизайн" с ръководител инж. Христо Терзиев получи Специална награда на Регионално управление на образованието град Разград Регионално управление на образованието град Разград...

Забавен, интуитивен, пъстър, различен, в крак с времето си – така кратко може да се опише вестникът „Фоторепортер“, който любопитните към света ученици в Профилираната природоматематическа...

Талантливи и умни са учениците на ППМГ – една ПЪРВА и три ТРЕТИ награди Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Академик Никола Обрешков“, гр Разград За успешната му работа по привличане на...

Има наградени сред 11-те ученици от ППМГ в конкурса „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“!БРАВО за положените усилия! ЕДИНАДЕСЕТ ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ –...

Четирима учениците на инж. Христо Терзиев са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс Снимки, видео и част от тяхното научно описание на класиралите се успешно участници в...

Поздравления от организатора НОЦ STEAM за успешно представяне на ученици на Националния конкурс “Красива природа, красива наука” Поздравления от Силвина Симеонова от Научно-образователния център...

Общо четирима са учениците на инж. Христо Терзиев, които са на призови места в ТРИ направления на Националния конкурс. Те заслужиха едно ПЪРВО място и три ТРЕТИ места! ПЪРВО място е за Радина...

Учител будител вдъхновен от историята на България с магнетизма да буди Духа и той да свети в очите на подрастващите. За да се съхранят изконните национални и общочовешки добродетели, а „България...

Национален конкурс носи грамота на инж. Христо Терзиев за най-масово участие В Националния ученически конкурс  „Времена и Будители“ с интересни проекти се включиха ученици на инж. Христо Терзиев...

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ – ICTTE 2019 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019 Участие на...

Вероника от ППМГ е номинирана в ТОП 10 в модул ,,Мултимедийна презентация" на конкурса Националният музей на образованието публикува информация за номинираните ТОП 10 ученици в НАЦИОНАЛНИЯ...

Ученичка на инж. Христо Терзиев в ТОП 10 на НАЦИОНАЛНИЯ конкурс  ,,Времена и будители”  Националният музей на образованието публикува Протокол на номинираните участници във Втория Национален...

Това е Вероника Пламенова Пасева XI кл. с презентация на тема ,,Иван Вазов (1850-1921 г.)" В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово ...

Вестник „Екип 7“: Възпитаници на Математическата гимназия - с множество награди от национални конкурси. С 20 отличия в 3 конкурса учениците прославиха училището си. През летните месеци...

Уеб сайтът на вестник „Екип 7“ публикува материал за двадесет ученици на инж. Христо Терзиев с множество награди от национални конкурси Двадесет ученици от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ с изявен талант...

  Журито в Сопот излезе с решение за наградите на Петия национален ученически конкурс „Вазовата България“, публикува Информационната интернет медия в Розовата долина KARLOVO.TV....

НАЦИОНАЛНИЯТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ със съдействието на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и ПОД ПАТРОНАЖА НА ПОСОЛСТВОТО НА...

Официалният уеб сайт на Къща музей „Иван Вазов” публикува класирането в  Националния конкурс „Вазовата България“. Още=>> След проведено заседание, журито в Сопот излезе с решение за...

Завърши XIII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, който се провежда от Национално движение „Русофили“. Журито обяви наградите за победителите, сред които са ученици от...

На тържествена церемония в Руския културно-информационен център в град София ученичката от 8б клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Севдийе бе удостоена с Трето място и званието „Лауреат“...

Резултатите от националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ бяха обявени в Руския културно-информационен център в столицата. В жанр „Мултимедийни проекти“ във възрастова група 5-8 клас трето...

Грамота Изпълнителният комитет на Синдиката на българските учители награждава Христо Терзиев за отлично представяне на неговите ученици

За поредна година инж. Христо Терзиев е награден на Националния конкурс Инж. Христо Терзиев е награден от Национално движение „Русофили“, Съюз на българските писатели, Съюз на българските...

За поредна година учител и ученичка от ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – са сред финалистите на Националния конкурс “Не се гаси туй, що не гасне” Грамота и предметни награди получи инж. Христо Терзиев като...

Инж. Христо Терзиев е награден за научен ръководител в Международния конкурс „Заедно в XXI век“, включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците Под ръководството...

Национално Движение Русофили публикува протокола с наградените учители по азбучен ред от ХІІІ Национален ученически конкурс. Още=>> Инж. Христо Терзиев за поредна година сред наградените...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с отличие за постигнати високи резултати в Национална олимпиада Ежегодно в навечерието на 24 май, Деня на българската просвета и култура и на славянската...

В трета възрастова група с втора награда е Станко Мечков, осмокласник в ППМГ”Акад. Никола Обрешков”. Той е подготвен от преподавателя Христо Терзиев, публикува DarikNews.bg....

Един от призьорите в Национален конкурс учи в Математическата гимназия В Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран от...

Ученик на инж. Христо Терзиев е на ВТОРО място на Национален конкурс В Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“, организиран от...

За поредна година инж. Христо Терзиев е с отличие за постигнати високи резултати в Национална олимпиада Трета вече година ученици от ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград с ръководител инж....

Диляра спечели Конкурса на Мария Габриел на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще" и заминава за Брюксел, където ще представи творбата си на тържественото честване на Националния ни...

Диляра е сред победителките в Конкурса на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел с подкрепата на...

Диляра заминава за Брюксел, за да покаже своя компютърна рисунка след победа в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

24chasa.bg отрази победата на Диляра, ученичка на инж. Христо Терзиев в ученическият конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

Диляра заминава за Брюксел, за да покаже своя компютърна рисунка след победа в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", обявен от българския...

Представителството на Европейската комисия в България отрази победата на Диляра - ученичка на инж. Христо Терзиев в ученическия конкурс за компютърна рисунка на тема "България в Европа: минало,...

12-те победители в конкурса на еврокомисаря Мария Габриел за компютърна рисунка ще представят творбите си в Брюксел. Ученическият конкурс бе на тема "България в Европа: минало, настояще, бъдеще"....

Регионалният орган на Министерството на околната среда и водите – Регионална инспекция по околната среда и водите –Русе (РИОСВ) публикува в уеб сайта си финалното класиране на конкурса за...

Осмокласничка от ППМГ "Акад. Н. Обрешков" спечели конкурс за компютърна рисунка, обявен от еврокомисар Мария Габриел и ще участва в изложба през февруари в Европейската комисия В края на миналата...

С голяма гордост от таланта на българските деца обявявам резултатите от конкурса за компютърна рисунка "България в Европа: минало, настояще, бъдеще", който организирах за учениците от цялата...

Видео с работите на наградените участници в конкурса "Красива природа, красива наука" Лято 2018 г. излъчи организаторът Научно- образователен център STEAM на тържественото награждаване на...

Водещо заглавие на „Екип 7” на първа страница от вестника: Инж. Христо Терзиев се включи в най-големия хакатон в света под егидата на NASA с проект за съхранение историята на човечеството и...

Инж. Христо Терзиев от ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ откликна на поканата на МОН и бе одобрен да участва с предизвикателство от категория „Вселена на красотота и чудесата“ – подкатегория „Златният...

Сертификат на инж. Христо Терзиев от “International Space Apps Challenge“ – най-големия хакатон в света за решения с отворен код организиран под егидата на NASA International, който дава...

International Space Apps Challenge In special appreciation for efforts to address challenges on Earth and in Space. Инж. Христо Терзиев се включи в най-големият хакатон в света International...

Курсът по програмиране води инж. Христо Терзиев – магистър по информатика и информационни технологии, публикува уебсайта на вестник „Екип 7“.  Инж. Христо Терзиев, запозна учениците с дизайна и...

Радио Разград отрази дейностите в които взе участие инж. Христо Терзиев по време на Европейската седмица на програмирането в Разград по повод инициативата „Запознайте се и програмирайте“:...

Уеб сайтът ludogorienews.bg отрази участието на инж. Христо Терзиев в Европейската седмица на програмирането и дейностите, в които се включи по повод инициативата „Запознайте се и програмирайте“:...

Инж. Христо Терзиев бе обучаващ преподавател в курса по Програмиране със Scratch в рамките на инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week в Разград.

Лектор в обучението по програмиране на Scrath за деца като част от инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week бе инж. Христо Терзиев, публикува вестник „Екип 7“.

Разград за първи път се включи в инициативата Европейска седмица на програмирането EU Code Week. Лектор бе инж. Христо Терзиев – магистър Информатика и информационни технологии, публикува...

Христо Терзиев бе лектор в интерактивен семинар на тема „Интернет на нещата“ (Internet of Thinks – IoT) в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ по време на Европейската седмица...

Лектор на обучението ще бъде инж. Христо Терзиев, магистър „Информатика и информационни технологии“, отбеляза DarikNews.bg.  Още=> Две събития са по повод Европейска седмица на...

Уеб сайтът "Форум 24" публикува информация за включването на инж. Христо Терзиев в Европейската седмица на програмиране като лектор и обучаващ. Още=>

Уеб сайтът ludogorienews.bg публикува информация, че инж. Христо Терзиев ще бъде лектор на обучението в Европейската седмица на програмирането по повод инициативата „Запознайте се и...

Няма по-голям стимул от това да получиш похвала за усилията си от престижно списание като Българска Наука. Статията ми е сред 10-те най-добри.

Научна статия на инж. Христо Терзиев е сред 10-те най-добри. Публикувана е в списание „Българска наука“, Издателство Сдружение “Форум Наука”, бр.111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

                                  Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и изобразително изкуство, участваха в образователни и спорни игри в рамките...

40 деца за един месец се потопиха в „В страната на чудесата“, публикува статия вестник „Екип7“. Над 40 деца в продължение на месец учиха есперанто, твориха в работилници по приложно и...

Христо Терзиев преподава по Информационни технологии в първата Детска лятна школа „В страната на чудесата“ , организирана от Народно читалище „Делиорман 2014г“ гр.Разград – публикува...

Публикация от DarikNews: В най-новата инициатива за свободното време на децата на Разград Детската лятна школа „В страната на чудесата“ преподава Христо Терзиев по Информационни технологии....

„Следващият час, разделяйки нашите слънчица на две групи, г-н Христо Терзиев пое и научи децата на забавни, но твърде значими приложения в компютърните технологии“ – е публикация от официалната...

„А г-н Христо Терзиев показа интересни приложения в компютърните технологии с математически и логически задачи, където децата се справиха без грешки.“ – е публикация от официалната страница на...

Вестник „Екип7“ отрази награждаването на Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна война. Инж. Христо Терзиев е...

Връчиха грамота и предметна награда на инж. Христо Терзиев на XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140 години от края от Руско-турската освободителна...

Четирима ученици и трима учители от Разград с награди от „Не се гаси туй, що не гасне” е заглавие от  DarikNews.bg. Четирима ученици и трима учители от Разград спечелиха награди от 12-тото...

На 17 юни 2018 година от 12:00 часа в Руския културно-информационен център в София се проведе награждаването на победителите в Националния ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”,...

За научен ръководител, подпомогнал подготовката на ученици инж. Христо Терзиев спечели награда и грамота от XII Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“, посветен на 140...

Грамота на Христо Терзиев, учител в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград, за постигнати високи резултати при подготовката и участието на ученици в Национален кръг на олимпидата по Техническо...

Проведе се финала на новото предизвикателство в чест на STEM Discovery Week  – “Математиката в света около мен” като част от “Седмицата на откривателството 2018” на Института по математика и...

Благодарим за търпението към нас и всички знания, които ни дадохте през изминалите години. Учениците от 12а клас

И тази година под ръководството на инж. Христо Терзиев ученик участва на Националната олимпиада по Техническо чертане Ученик на инж. Христо Терзиев бе сред най-добрите ученици от цяла България,...

Вестник „Екип7“ отрази участието на трима ученици с ръководител инж. Христо Терзиев, представящи Разградска област на две национални олимпиади. Инж. Христо Терзиев е ръководител на Павел Дамянов...

За пета поредна година ученик от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград достига до финала на Националната олимпиада по техническо чертане. Тази година това е Павел Ангелов Дамянов от 8 а клас,...

Инж. Христо Терзиев е ръководител на трима ученици представящи Разградска област на две национални олимпиади – публикува официалния сайт на Математическата гимназия. Инж. Христо Терзиев е...

На Христо Трифонов Терзиев като ръководител на Николай Николаев от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ - Разград, който завоюва престижното трето място на националната олимпиада по Техническо чертане.

Удостоен съм с грамота за уеб разработване на вестник „Студентски РИТЪМ” от директора на Филиал Разград на Русенския университет ”Ангел Кънчев” – доц. д-р Милувка Станчева.

Аз съм един от 4-мата създатели на Електронния вестник „Студентски РИТЪМ ”, който е ПЪРВИЯ СТУДЕНТСКИ ВЕСТНИК в историята на Филиал Разград на Русенския университет ”Ангел Кънчев” На...

За представяне на РЕДКИ ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИКИ И ДОМАШНИ ЗАНЯТИЯ на Международния панаир на традиционни занаяти в Етнографски музей „Етър“ бях награден с грамота за принос в съхраняването и...

Със заслужени грамоти в конкурса „Най-добър уебсайт” завърши кръжока по уебдизайн в Природо-математическата гимназия „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград – публикува Единния информационен портал...

Отличиха с грамоти най-добрите уебдизайнери в Математическата, е заглавие от вестник „Екип7“. Ръководител им е инж. Христо Терзиев, наградите връчи директорът Мануел Василев.

Отличиха с грамоти най-добрите уебдизайнери в Математическата, е заглавие от уеб сайта на вестник „Екип7“. С конкурс за „Най-добър уебсайт“ приключи кръжокът по динамичен уебдизайн от проект...

Пред ученици и преподаватели от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков”, участниците в кръжока „Динамичен уеб дизайн” с ръководител инж. Христо Терзиев представиха резултати от...

Гледища Днес информира: В Природоматематическата гимназия се проведе открит урок по "Уеб дизайн" Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Разград проведоха открит урок по "Уеб дизайн" с...

Уеб сайтът на вестник „Екип 7“ публикува: Ученици от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ с ръководител инж. Христо Терзиев. представиха открит урок по „Уеб дизайн“. Младите хора посещават кръжока...

Урок по „Уеб дизайн“ представиха ученици от Математическата е заглавие от вестник „Екип7“. Техен ръководител им е инж. Христо Терзиев.

Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ –ICTTE 2017 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017 Участие на инж....

Инж Христо Терзиев чрез системен и целенасочен труд и професионална компетентност насърчи и разви таланта на Николай Николаев да се ограмотява технически. В оспорвана състезание с най-добрите...

Николай Миленов Николаев, ученик от 8 б клас на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Разград, паралелка „Информатика, математика и английски език" е заел престижното трето място в класирането на най-добрите...

Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане – публикува DarikNews.bg. Още> Николай Миленов е ученик в 8“б“...

Ученик на инж. Христо Терзиев с успех на национално ниво. Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане –...

Николай Миленов подготвен от преподавателя в ППМГ "Акад. Н. Обрешков" инж. Христо Терзиев, се класира на трето място в 33-та Национална олимпиада по техническо чертане – съобщава БТА....

Осмокласник от ППМГ “Акад. Никола Обрешков“- Разград се класира на трето място на Националната олимпиада по техническо чертане – публикува информационния портал Bulbox Media. Николай от 8 б клас е...

Възпитаник на инж. Христо Терзиев е сред 12-те ученици, които ще представят Разград на Националната олимпиада по Техническо чертане. Това е Николай Миленов Николаев от 8 б клас, паралелка...

12 ученици от ППМГ ще участват в националния кръг на олимпиади и състезания – е заглавие от вестник „Екип7“. Възпитаник на инж. Христо Терзиев ще представя Разград на Националната олимпиада по...

12 ученици от Профилирана Природо-математическа гимназия „Акад. Н. Обрешков” представят Разград в националния кръг на олимпиади и състезания – публикува DarikNews.bg Възпитаник на инж. Христо...

Официалният сайт на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ публикува информация за обучението по Динамичен уебдизайн с ръководител инж. Христо Терзиев. Още>

Разградчани се представиха достойно на Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър, е заглавие на вестник „Гледища“. Христо Терзиев участва на щанда за редки текстилни техника, а...

Инж. Христо Терзиев се включи в акцента на Международния панаир на традиционни занаяти в ЕМО Етър – представянето на редки текстилни техники и домашни занаяти, публикува „Форум 24“. Инж. Христо...

Христо Терзиев представи редки текстилни техники за изработването на капански китки. За демонстрацията занаятчията получи грамота за принос в съхраняването и продължаването на традициите в...

DarikNews.bg отрази участието на инж. Христо Терзиев на акцента на Международния панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър - Представяне на редки текстилни техники – традиционни кукли,...

Уеб сайтът http://new.gabrovo.bg публикува: В рамките на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти очаквайте представяне и базар на редки текстилни техники.  Акцент тази година са...

Сертификат на инж. Христо Терзиев за участие в обучителен семинар за работа с Eлектронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас.

В Търговище се състоя Националният кръг на олимпиадата по Информационни технологии. ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Разград бе представена от Ася и Симона от VIII„а“ клас. Те се състезаваха с...

Уикипедия: Математическата гимназия е първото профилирано училище в Разград, основано на 1 септември 1972 г. Профилите са четири – математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и...

Инж. Христо Терзиев на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА" Участвах в Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА'2011 - International Conference "Automatics and...

В доклад на тема „Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи“ „Авторите изказват най-сърдечна благодарност на инж. Христо Трифонов Терзиев за високата професионална работа...

За отлични постижения в учебната работа. От директор: Веселина Байчева