Бях преподавател за една учебна година в Професионална гимназия по селско стопанство и хранително –вкусови технологии - ПГССХВТ ”Ангел Кънчев”- гр.Разград.

Учебните дисциплини, които водих:

  • Преподавател по Механизация на Селското Стопанство
  • Преподавател по Трактори и Автомобили