Учител съм в Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр.Разград от 10.09.2015г.

  • Преподавам Информационни технологии (ИТ), ИТ ФУЧ и ИТ ИУЧ
  • Преподавам Техническо чертане
  • Преподавам Уеб дизайн