Професионално развитие

Аз съм високо-мотивиран учител, който е отворен към новите методи на преподаване и съвременните технологии. Въпреки множеството обучения, курсове и семинари, които съм посетил, знам че имам нужда непрекъснато да се усъвършенствам., затова приветствам идеята за учене през целия живот, като се включвам в различни квалификации, обучения и семинари.

м.V.2020 год. – Участие в онлайн обучение „Въведение в дизайна“ на Нет Ит - водещ лицензиран учебен център в България по обучени специалисти в професионално направление "Дизайн"

Обучението "Въведение в дизайна" е на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците в него задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата.
Целта на обучението е да въведе курсистите в света на графичния и уеб дизайн за да бъдат напълно наясно с дейността на графичните и уеб дизайнери, с това какво се очаква от тях да знаят и умеят и по какви проекти работят.
Разгледаха се подходите при креативното мислене и възможностите, които фрийленс практиката създава за всеки един дизайнер.
В хода на обучението се запознава с основни термини и понятия, със софтуерните продукти на Adobe, предназначени за графичен и уеб дизайн и се правят практически упражнения с използване на някои от продуктите.

Разглежда се идеята на корпоративната идентичност и какво представлява тя погледната през погледа на дизайнера. Разглеждат се в детайли композиционните принципи, графичните символи и стилизацията, цветовите комбинации, шрифтовете.
Участва се в онлайн работилница, по време на която се упражнят уменията на графични и уеб дизайнери.
Обръща се внимание и на започването на дейност на свободна практика като графичен или уеб дизайнер, какви са предимствата и какви са недостатъците да работиш като фрийленсър.